Bikkeltjes met lef.

Bikkeltjes met lef is een weerbaarheidstraining voor jonge kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar.

Door de verhaallijnen worden de onderwerpen concreet en direct in de belevingswereld van de jonge kinderen geplaatst. Gedurende 10 bijeenkomsten van een uur gaan we in op non-verbaal gedrag. Door het gebruik van types leert het kind je staat, loopt, kijkt en klinkt als een Bikkel. De verschillen met onzeker/subassertief gedrag en agressief gedrag worden besproken en visueel gemaakt. Ontspannen en relativeren zijn tevens belangrijke vaardigheden die aan de orde komen.

Het gaat hier om fundamentele basisvaardigheden als duidelijk nee zeggen, stevig staan, iemand aankijken en met juiste stemvolume praten. Ouders worden actief betrokken middels ouderbrieven met handige tips en handvatten uit het Bikkel-Doe-Boek.

Bikkeltjes met Lef is zowel geschikt als groepstraining en individueel traject. Voor vragen, data en aanmelden neem contact met mij op.