Bezienswaardigheden Moen

Overzicht van de bezienswaardigheden in Moen.

Het enige overblijfsel van het oude kanaal is de prachtige Sint-Pietersophaalbrug.

Natuurreservaat De Oude Spoorwegberm:
Een andere bezienswaardigheid is het 5 ha groot natuurreservaat " De oude Spoorwegberm " dat gelegen is aan het gewezen station Moen-Heestert (Herberg De Voerman) en vrij toegankelijk is op de paden. Dit reservaat wordt beheerd in samenwerking met de werkgroep Leefmilieu Zwevegem.

Natuurreservaat De Vaarttaluds:
Een tweede natuurreservaat " De Vaarttaluds " (12 ha) is gelegen aan het kanaal en bestaan uit een gevarieerd droog tot vochtig grasland, afgewisseld met struikgewas. Door middel van aangepast beheer (voornamelijk maaien en maaisel afvoeren) wordt gepoogd de diversiteit van het gebied te waarborgen en te verhogen. Dit natuurreservaat wordt beheerd door Wielewaal Zuid- West- Vlaanderen, J.N.M. Kortrijk en de werkgroep Leefmilieu Zwevegem. Samen met het Kraaibos en de Oude Spoorwegbedding vormen de Vaarttaluds één van de grootste en meest interessante natuurgebieden van de streek, zowel op het vlak van planten, vogels, vlinders als amfibieën. Het gebied van de Vaarttaluds is evenwel niet vrij toegankelijk. Geleide wandelingen voor groepen kan men aanvragen bij de conservator. (Conservator: Wim Pauwels - Keiberg 107, 8551 Heestert - Tel. 056/75.62.49, tijdens de week 016/33.69.96)

Heemkundig Museum:
Een andere bezienswaardigheid is het Heemkundig Museum gevestigd in een gedeelte van het vroegere klooster op de Moenplaats om het kostbaar verleden van Moen te bewaren.
U kunt er terecht voor het bezichtigen van volkskunde, lokale geschiedenis, gereconstrueerde woonkamer, klaslokaal, kruidenierswinkeltje en specifieke thema's (zoals de jaarlijkse erfgoeddag enz...)

Scholen en groepen (vanaf 10 personen) kunnen een bezoek brengen aan het Heemkundig Museum op aanvraag.
Inlichtingen zijn te bekomen bij Sabine Rommens, tel. 056 64 58 97.

De bezielers van het museum, de culturele en heemkundige kring Mulnis (Vroegere naam voor Moen) gaven in het jaar 2000 een Mulnis-millenniumkrant uit over het Moen van vroeger en nu (één per kwartaal).
Begin 2005 is er een cahier verschenen over " Een eeuw wel en wee van onze Moense herbergen, cafés, staminees of afspanningen" uitgegeven door Marcel Deconinck t.t.v. Culturele en Heemkundige Kring "Mulnis".