Gemeentewapen Moen

Onstaan 17 december 1949.

Moen bekwam pas na de tweede wereldoorlog zijn gemeentewapen, namelijk bij Regentsbesluit van 17 december 1949.
Deze beslissing berust voornamelijk op een archiefstuk uit het fonds van de Kasselrij Kortrijk (2de serie, nr. 410) van 20 juni 1794. Daaruit blijkt duidelijk dat de parochie en het graafschap van Moen zich in dit jaar reeds bediende van een zegel bij de aflevering van bestuurlijke stukken.
Op 24 september 1718 werd de heerlijkheid van Moen tot graafschap verheven ten voordele van Ignaas de Croix. Het graafschap Moen behoorde dus toe aan de graaf van Croix en van Mauve (Moen). Ook zijn zoon Joseph Adriaan Ferdinand werd graaf van Croix en van Moen.
Op het einde van het Ancien Regime gebruikten de schepenen van Moen dus regelmatig een eigen wapen, namelijk het wapen van het huis van Croix.
Dit wapen was voorzien van een grafelijke kroon en van schildhouders met banieren. Dit wapen werd behouden als gemeentewapen.
De graaf van Croix en van Moen was ook heer van Dadizele. Dit verklaart waarom Antoon Sanderus in 1641 op het figuratieve plan van Dadizele ook het wapenschild van de familie Croix afbeeldde.
Het wapen van Moen bevat ook twee schildhouders met banieren. De ene standaard draagt het wapen van Croix terwijl het andere wapen een geruit wapen is dat verwijst naar Dadizele.
Op de 17de eeuwse Wapenkaart van Vlaanderen staat Dadizele reeds aangegeven met dit geruite wapen.
Voor 15 december 1949 gebruikte het gemeentebestuur van Moen het rijksstempel met de klimmende Belgische leeuw. Op basis van het nieuwe gemeentewapen werd een sierlijk ontwerp gerealiseerd voor de gemeente Moen. Dit zegel werd door de Raad van Adel goedgekeurd in 1950 en komt van dan af voor op diverse ambtelijke stukken van het Moense gemeentebestuur. Dit gemeentezegel was opmerkelijk groot en had een diameter van 5 cm.