Ontstaan Feestcomité Moen

Van de jaren zeventig tot nu...

Toen in het midden van de jaren zeventig het kermisgebeuren in Moen op een laag pitje stond, besloot de toenmalige schepen Marcel Vandemeulebroucke dit nieuw leven in te blazen.

Marcel Vandemeulebroucke schepen van onderwijs - sport - gezin en feestelijkheden deed een voorstel in het college van burgemeester Marcel Verriest en schepen Raphael Delanghe. Dit voorstel bestond erin om ter gelegenheid van Kermis Moen de muziekmaatschappij van Bekaert Textiles uit te nodigen. Er speelden heel wat Moenenaars in de muziekmaatschappij en het succes was verzekerd.In 1976 - het jaar van het dorp en tevens het jaar voor de fusies van de gemeenten - verhoogde het toenmalig schepencollege de toelagen die voorzien waren voor de diverse verenigingen en werd een bedrag goedgekeurd voor de feestelijkheden ter gelegenheid van de kermis. De voornaamste reden was ook strategisch: wat voorzien was in de begroting voor de fusie zal wel overgenomen worden na de fusie dachten ze in Moen.

En hun strategie bleek juist want enkel in de begroting van de gemeenten Zwevegem en Moen was een bedrag voor het plaatselijk kermisgebeuren voorzien.

In Zwevegem was het middenstandsbestuur de organisator van de kermisfeestelijkheden maar in Moen was noch geen bestuur actief.

Zo ging Marcel Vandemeulebroucke polsen en vond bij wijlen Guido Breda, Humbert Vervaecke, Rudy Roelant en wijlen Pol Depoortere en wijlen veldwachter Vaière Loobuyck de medewerkers van het eerste uur.

De verschillende Moense verenigingen en organisaties van de gemeente Moen werden uitgenodigd door "de werkgroep" en er werd een kermisprogramma ter gelegenheid van het jaar van het dorp in elkaar gestoken. Men kon op de medewerking rekenen van de Heemkundige Kring, de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, de diverse jeugdverenigingen en de plaatselijke neringdoeners.

De mensen die ieder jaar naar Moen kwamen met hun kindermolen en schietkraam (Henri Vandoorne) waren van plan om na de fusie niet meer naar Moen te komen omdat het wellicht toch de moeite niet meer zou lonen. Zij werden uitgenodigd op de eerstvolgende opening van de ommegang feesten in juni en werden bedacht met een mooi aandenken van de gemeente Moen. Het was tevens de ideale gelegenheid om het even over de toekomstplannen te hebben van het feestcomité. Blijkbaar moet dit indruk hebben gemaakt want sindsdien waren de foorkramers steeds op post.

Het feestcomité organiseert ieder jaar de ommegang en kermis feestelijkheden met bekende en minder bekende groepen en of vedetten. Hoogtepunten waren 1000 jaar Moen, de folklorestoet, de champetterfeesten en de millenniumfeesten.