Transport Moen

Kanaal:
Het kanaal Bossuit-Kortrijk die de Schelde met de Leie verbindt en de gemeente Moen kruist, werd ontworpen en aangelegd in 1857 - 1861, met een lengte van 15.387 m. Het kanaal werd aangelegd voor schepen tot 300 ton.
Om het hoogteverschil tot een minimum te herleiden moest er ook een tunnel (Le Sousterrain) worden gegraven. De 'Souterrain' zoals de Moenenaars zeggen had een lengte van 611 m, een breedte van 6 m en een hoogte van 2,5 tot 3,5 m. De Souterrain is gemetseld in tonvorm met ter plaatse gebakken stenen. Er dienden evenwel nog 11 sluizen gebouwd om het overige hoogteverschil weg te werken, alsook 18 bruggen.
In 1974 kwam er een einde aan dit unieke kunstwerk en werd er een nieuw kanaal gegraven om het bevaarbaar te maken voor schepen van 1350 ton. Waar vroeger de sousterrain was is er thans een nieuw sluis gebouwd met een lengte van 115 m en een breedte van 12,5 m en een verval van 4,5 m.
Het kanaal is ook een visrijk water en dus geliefd door zowel de recreatieve als de wedstrijdhengelaars. Algemeen voorkomende vissoorten zijn de zeelt, snoek, voorn, baars, brasem, snoekbaars, paling, karper en kroeskarper.
Sedert 1998 wordt het kanaal ook gebruikt voor de drinkwatervoorziening, waardoor er meer Scheldewater terecht komt in het kanaal dan vroeger.

Spoor:
Niet minder dan twee spoorlijnen (NMBS) doorkruisten de gemeente Moen, namelijk de lijn Kortrijk - Amougies (lijn 83) die op 1 juni 1869 in dienst werd genomen en de lijn Herseaux - Avelgem (lijn 85) in dienst vanaf 1 december 1881. De lijn 85 was eigenlijk een deel van het traject Leupegem - Avelgem - Tourcoing (F).
Toen in 1959 een einde kwam aan de spoorwegverbinding Herseaux - Avelgem en in 1960 ook het traject Kortrijk - Amougies volledig in onbruik raakte werden deze vervangen door (staats)bussen voor de reizigers (Nu uitgebaat door De Lijn voor Vlaanderen en TEC voor Walloniƫ). Het goederenverkeer werd vervangen door vrachtwagens en schepen.
Na het opbreken van de spoorlijnen werden gedeelten ervan gebruikt voor wandel- en fietspaden of natuurreservaat (Zie ook bezienswaardigheden hieronder). De ijzeren spoorwegbrug diende men te slopen om het kanaal te verbreden.

Het klinkt misschien ongeloofwaardig maar een klein, landelijk dorpje als Moen beschikte over drie stations! Het station van knokke, de statie Moen - Heestert en de statie Bossuit.


Alle stations werden gesloopt, behalve het station van Bossuit. Dit station heeft men verkocht en de nieuwe eigenaar heeft het volledig gerenoveerd tot een prachtige woning.